Technik informatyk 351203

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń.
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
projektowania baz danych i administrowania bazami danych; tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami; montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych; projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Język obcy ukierunkowany zawodowo. Kompetencje personalne i społeczne. Organizacja pracy małych zespołów. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Naprawa komputera osobistego. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. Konfigurowanie urządzeń sieciowych. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi. Tworzenie stron internetowych. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych. Tworzenie aplikacji internetowych.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń, EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

E12. ARKUSZE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO {{e12p.value}}
Szukaj
{{naglowek}}
{{$index+1}} {{x.Name}} {{x.KoName}} {{x.Year}}
E13. ARKUSZE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (nowa podstawa) {{e13np.value}}
Szukaj
{{naglowek}}
{{$index+1}} {{x.Name}} {{x.KoName}} {{x.Year}}
E14. ARKUSZE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO (nowa podstawa) {{e14np.value}}
Szukaj
{{naglowek}}
{{$index+1}} {{x.Name}} {{x.KoName}} {{x.FileName}} {{x.Year}}
EE08. ARKUSZE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO {{ee08np.value}}
Szukaj
{{naglowek}}
{{$index+1}} {{x.Name}} {{x.KoName}} {{x.Year}}
EE09. ARKUSZE EGZAMINU PRAKTYCZNEGO {{ee09np.value}}
Szukaj
{{naglowek}}
{{$index+1}} {{x.Name}} {{x.KoName}} {{x.Year}}
Bartosz Ziarnek

mgr inż. Bartosz Ziarnek

p.207, Wiejska 1, Wyrzysk, PL